Dokumenty do pobrania

Kwestionariusz osobowy

Kwestionariusz w formie ankiety,  zbieramy wyłącznie niezbędne dane potrzebne do opieki.

Wzór umowy

Przed nawiązaniem współpracy Rodzice mogą na spokojnie zapoznać się z treścią umowy.

Upoważnienie do odbioru

Wzór dokumentu upoważniającego do odbioru dziecka dla osoby trzeciej.