Oferta edukacyjna

W Stumilowym Lesie realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.
Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, poprzez stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych. Dzieci chcą się dowiadywać różnych nowych rzeczy, są ciekawe świata, staramy się więc umiejętnie wyzwalać ich zainteresowania. Służyć temu mają min. prowadzone przez nas ciekawe, aktywizujące myślenie dziecka zabawy oraz zajęcia dydaktyczne.
Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, proponujemy bogatą ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych oraz imprez okolicznościowych i uroczystości przedszkolnych.

Zajęcia w ramach czesnego
  • język angielski 2x w tygodniu
  • gimnastyka ogólnorozwojowa
  • warsztaty teatralne,
  • logopedia grupowa
  • warsztaty ceramiczne
Zajęcia dodatkowo płatne
  • Judo przyczynia się do harmonijnego rozwoju, przekonuje że nie liczy się głównie siła i masa ciała, ale szybkość i zręczność. Jest sportem, który kształtuje szybkość, zwinność, zręczność, siłę, wytrzymałość, a także spostrzegawczość, odwagę, opanowanie, odporność.
  • Planeta Sportu to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami różnych sportów, dzięki temu każdy przedszkolak ma okazje zapoznać się z różnymi aktywnościami, a instruktor szybko wychwycić w jakich obszarach można wspomóc dziecko.
    Zajęcia przede wszystkim wspomagają koordynacje ruchową, są m.in. elementy korektywy, ćwiczenie równowagi, gibkości, nabierania nawyków poprawności wykonywanych ćwiczeń. Jest dużo aktywności z zakresu motoryki oraz ze sprzętem gimnastycznym lub sensorycznym. Ćwiczenia indywidualne są przeplatane aktywnościami zespołowymi – np. tory przeszkód, przewroty, mini rozgrywki. Indywidualne podejście instruktora do każdego dziecka pozwala by w przyszłości uprawianie sportów było obciążone mniejszym ryzykiem kontuzji.